Vägbeskrivning

.....när Du kommer söderifrån!

Från ÖREBRO TILL FINGERBODA - CA 2.5 MIL

Kör riksväg 50 norrut.

Kör förbi avtagsvägen mot Nora - Hällefors.

Efter 1,5 km, sväng vänster, skyltat Yxe och Svalbo Café. (Du ska svänga vänster omedelbart

där ett långt, rött bullerplank slutar!)

Efter 150 m, sväng vänster vid 70 - skylt. ("Stall Ohlén"- skylt på vänster sida)

Efter 10 m, sväng vänster vid rad med postlådor.

Fortsätt ca 200 m och Du är framme!

 

......när Du kommer norrifrån!

FRÅN LINDESBERGS SÖDRA AVFART TILL FINGERBODA - CA 9,2 KM.

Kör riksväg 50 söderut mot Örebro. Kör förbi första avfarten mot Yxe.

Vid nästa avfart skyltat Yxe (även skyltat Svalbo och Järleån) - sväng höger (skarp högeravfart).

(Rött bullerplank börjar där)

Efter 150 m, sväng vänster vid 70 - skylt.  ("Stall Ohlén"- skylt på vänster sida)

Efter 10 m, sväng vänster vid rad med postlådor.

Fortsätt  200 m och Du är framme!

 

......när Du kommer från Karlskoga!

Kör väg 243 mot Nora. I Gyttorp, sväng höger på väg 244 mot Nora - Örebro.

Fortsätt fram till riksväg 50.  Tag rv 50 mot Lindesberg.

Efter 1,5 km sväng vänster, skyltat Yxe och Svalbo Café.  (Du ska svänga vänster omedelbart efter ett långt rött bullerplank!)

Efter 150 m sväng vänster vid 70 - skylt.  ("Stall Ohlén"- skylt på vänster sida.)

Efter 10 m, sväng vänster vid rad med postlådor.

Fortsätt  200 m och Du är framme!

 

 

Lat N 59° 28′ 54″ Lon E 15° 8′ 4″

Lat N 59° 28′ 54″ Lon E 15° 8′ 4″